• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Realizacja projektu pn. „Bądź Eko – twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska” prowadzonego przez grupę nieformalną Nakręceni na ekologię pod auspicjami Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Głównym celem projektu było podejmowanie działań zdrowotnych, ekologicznych, zaangażowanie społeczne oraz działania zmniejszające negatywne skutki pandemii.
Z projektu skorzystali dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębica- Nagawczyna, Zawada, Stasiówka, Stobierna i Pustków.

 Składał się z dwóch części: pierwsza część zadań odbywała się w bezpośrednim kontakcie uczestników. Miały charakter wykładów lub pogadanki nt. pandemii Koronawirusa, ekologii i dbania o środowisko, segregację śmieci i odpadów, oszczędzanie wody, wypalanie traw (zagrożenia), życie pszczół i ich rola w środowisku oraz dbanie o zdrowie własne i innych.Tam spotykali się z przedstawicielami tych instytucji, poprzez rozmowę, wykonanie zdjęć i krótkich materiałów audiowizualnych, przygotowali materiał do zrobienia reportaży.

Odbyła się wizyta w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Brzeźnicy, gdzie pan Sławomir, kierownik zakładu, który opowiadał uczestnikom między innymi o poborze, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Uczestnicy zwiedzili także Latoszyn Zdrój, gdzie Pani Sylwia przywitała ich i poczęstowała wodą siarczano-wapniową oraz opowiedziała o właściwościach zdrowotnych wody, kąpielach leczniczych i kabinach Infrared.
Następnie Prezes Spółki Pan Marcin Nowak opowiedział dzieciom o tężni solankowej, aerozoloterapii i klimatoterapii, ponieważ otaczający Uzdrowisko ekosystem konstruuje klimat o właściwościach leczniczych.
Wszystkim spotkaniom towarzyszyły pogadanki i warsztaty prowadzone przez Pana Andrzeja Trzeciaka, który przybliża uczestnikom jak ważną rolę odgrywa dbanie o środowisko, ochrona środowiska, że nie wolno wypalać traw, bo żyją tam zwierzęta. Oprócz tego pan Andrzej opowiadał o ścieżkach przyrodniczych na terenie gminy Dębica, między innymi ścieżka krajobrazowo-zdrojowe urozmaicone tablicami z opisami legend i historii danego miejsca oraz ciekawostkami zachęcającymi do aktywności i dbania o zdrowie.
Uczniowie biorący udział w projekcie udali się również do Przetwórstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie oraz do Pasieki Parzyce w Nagawczynie.
Druga część projektu była poświęcona na montaż i udostępnienie przygotowanego materiału w Internecie. Przeprowadzeniem warsztatów audiowizualnych oraz warsztatów do zmontowania reportaży zajął się informatyk, natomiast efektem końcowym było samodzielne stworzenie filmu ekologicznego z trwających warsztatów przez uczestników projektu.
Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

 

Galeria:

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but .../public_html/images/public_html/images/galeria2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.