• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Od pracy pszczelarza, jego ubioru, sprzętu wykorzystywanego do codziennej pracy, do życia wewnątrz ula, podziału ról w pszczelej rodzinie.To kolejna ciekawa lekcja w ramach projektu "Bądź Eko-Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska" na którą wybrali się uczestnicy projektu do Pasieka PORZYCE-Nagawczyna.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

Galeria:

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but .../public_html/images/public_html/images/galeria2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.