• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dzisiejsza pogoda nie przeszkodziła uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu, aby odwiedzić Centrum Edukacji i Park Owadów.

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach:

kulinarnych- pieczenie proziaków, entomologicznych,pszczelarskich.

 

Galeria:

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but .../public_html/images/public_html/images/galeria2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.