• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Malowniczo położona, spokojna miejscowość Stobierna dzięki swoim wyjątkowym walorom naturalnym stała się miejscem utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej. Swoja działalność rozpoczęło w 2011 roku od początku stając się innowacyjnym ośrodkiem edukacyjnym. Projekt pod nazwą Dębicki model ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej został objęty dofinansowaniem w ramach środków RPO WP 2007-2013. Ochronę środowiska biologicznego i krajobrazowego pojmować należy jako spójną całość, z której nie można wyselekcjonować tylko jednego działania, dlatego też CEE bierze udział w możliwie jak największej liczbie działań proekologicznych prowadzonych na terenie gminy Dębica.

Wspólnie z partnerami Centrum prowadzi rozliczne akcje proekologiczne o charakterze edukacyjno-aktywizacyjnym. W szerokim wachlarzu działań Centrum Edukacji Ekologicznej szczególne miejsce zajmuje ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także tradycyjnych odmian drzew owocowych, krzewów, kwiatów i ziół, czego wyrazem jest założona w 2012 roku kolekcja tradycyjnych odmian drzew owocowych. Przy współpracy z pracownikiem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach udało się nasadzić 40 odmian drzew owocowych charakterystycznych dla terenu Podkarpacia.

 

Do głównych zadań Centrum Edukacji Ekologicznej należy:

 1. uświadomienie obecnego stanu i znaczenia ochrony przyrody dzieciom i młodzieży.
 2. poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez naukę warsztatową.
 3. nauka właściwych zachowań zmierzających do poprawy jakości przyrody
 4. doskonalenie i umiejętności dokonywania prostych doświadczeń i obserwacji w świecie przyrody;
 5. rozwijanie i kształtowanie świadomości ekologicznej;
 6. wdrażanie dzieci do współdziałania w grupie.

 

W skład Centrum Edukacji Ekologicznej wchodzi:

 • Tradycyjna Galicyjska Chata jest komfortowym miejscem licznych spotkań, szkoleń i warsztatów ekologicznych. Chcąc zachować oryginalny charakter budynku pozostawiono oryginalną konstrukcję ścian oraz tradycyjny ponad 100-letni piec, który do dnia dzisiejszego służy do ogrzewania budynku.
 • Budynek Konferencyjny „Stodoła”. Obiekt powstał w skutek przebudowy starej stodoły, podczas adaptacji zachowano pierwotny charakter budowli. Sala konferencyjna posiada około 50 miejsc, wyposażona jest w nowoczesny sprzęt nagłaśniający, projektor multimedialny, elektryczny ekran projekcyjny, 10 szt. mikroskopów, 15 szt. sztalug oraz 15 szt. tablic edukacyjnych z zakresu botaniki i przyrody.
 • Park Owadów i Pajęczaków, powstał w 2012 r. w pobliżu Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej z inicjatywy Wójta Gminy Dębica. W naturalnie zagospodarowanym parku znajduje się 17 figur wiernie odwzorowujących budowę anatomiczną owadów i pajęczaków, które można spotkać w pobliskich lasach, sadach i pastwiskach oraz w obrębie gospodarstw domowych. Każda z nich zbudowana jest ok. 200 krotnym powiększeniu, dzięki czemu możliwe jest dokładne przyjrzenie się wszelkim szczegółom budowy owadów. Przy każdym owadzie znajduje się tablica informacyjna zawierająca ciekawostki na temat każdego z nich.
 • Enklawa Genetyczna założona w 2012 roku kolekcja tradycyjnych odmian drzew owocowych. Przy współpracy z pracownikiem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach udało się nasadzić 40 odmian drzew owocowych charakterystycznych dla terenu Podkarpacia. W 2015 roku powstał tradycyjny ogródek wiejski otoczony drewnianym ogrodzeniem w którym znajdują się  krzewy, rośliny i zioła min. porzeczki, maliny, pigwy, chrzan, malwy, poziomki .
 • Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna.

 

  • Wynajem pomieszczeń pod wernisaże, wystawy, spotkania promujące regionalnych twórców, imprezy okolicznościowe, spotkania rodzinne itp.

   • chata galicyjska (max. 25 osób)- koszt 300 zł brutto+ media lub rozliczenie godzinowe 40 zł+ media. 
   • budynek konferencyjno-wystawienniczy „stodoła” (max. 50 osób)- koszt 500 zł brutto + media lub rozliczenie godzinowe 40 zł + media
   • miejsce do grillowania wraz z drewnem – koszt 100 zł brutto

*podane ceny to ceny brutto, na życzenie i po wcześniejszym uzgodnieniu zostanie wystawiona faktura vat.

Galeria:

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but .../public_html/images/public_html/images/galeria2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.