• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Malowniczo położona, spokojna miejscowość Stobierna dzięki swoim wyjątkowym walorom naturalnym stała się miejscem utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej. Swoja działalność rozpoczęło w 2011 roku od początku stając się innowacyjnym ośrodkiem edukacyjnym. Projekt pod nazwą Dębicki model ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej został objęty dofinansowaniem w ramach środków RPO WP 2007-2013. Ochronę środowiska biologicznego i krajobrazowego pojmować należy jako spójną całość, z której nie można wyselekcjonować tylko jednego działania, dlatego też CEE bierze udział w możliwie jak największej liczbie działań proekologicznych prowadzonych na terenie gminy Dębica.

Wspólnie z partnerami Centrum prowadzi rozliczne akcje proekologiczne o charakterze edukacyjno-aktywizacyjnym. W szerokim wachlarzu działań Centrum Edukacji Ekologicznej szczególne miejsce zajmuje ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także tradycyjnych odmian drzew owocowych, krzewów, kwiatów i ziół, czego wyrazem jest założona w 2012 roku kolekcja tradycyjnych odmian drzew owocowych. Przy współpracy z pracownikiem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach udało się nasadzić 40 odmian drzew owocowych charakterystycznych dla terenu Podkarpacia.

 

Do głównych zadań Centrum Edukacji Ekologicznej należy:

 1. uświadomienie obecnego stanu i znaczenia ochrony przyrody dzieciom i młodzieży.
 2. poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez naukę warsztatową.
 3. nauka właściwych zachowań zmierzających do poprawy jakości przyrody
 4. doskonalenie i umiejętności dokonywania prostych doświadczeń i obserwacji w świecie przyrody;
 5. rozwijanie i kształtowanie świadomości ekologicznej;
 6. wdrażanie dzieci do współdziałania w grupie.

 

W skład Centrum Edukacji Ekologicznej wchodzi:

 • Tradycyjna Galicyjska Chata jest komfortowym miejscem licznych spotkań, szkoleń i warsztatów ekologicznych. Chcąc zachować oryginalny charakter budynku pozostawiono oryginalną konstrukcję ścian oraz tradycyjny ponad 100-letni piec, który do dnia dzisiejszego służy do ogrzewania budynku.
  • chata_01
  • chata_02
  • chata_03
 • Budynek Konferencyjny „Stodoła”. Obiekt powstał w skutek przebudowy starej stodoły, podczas adaptacji zachowano pierwotny charakter budowli. Sala konferencyjna posiada około 50 miejsc, wyposażona jest w nowoczesny sprzęt nagłaśniający, projektor multimedialny, elektryczny ekran projekcyjny, 10 szt. mikroskopów, 15 szt. sztalug oraz 15 szt. tablic edukacyjnych z zakresu botaniki i przyrody.
  • DSC_0176
  • sala_01
  • sala_02
 • Park Owadów i Pajęczaków, powstał w 2012 r. w pobliżu Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej z inicjatywy Wójta Gminy Dębica. W naturalnie zagospodarowanym parku znajduje się 17 figur wiernie odwzorowujących budowę anatomiczną owadów i pajęczaków, które można spotkać w pobliskich lasach, sadach i pastwiskach oraz w obrębie gospodarstw domowych. Każda z nich zbudowana jest ok. 200 krotnym powiększeniu, dzięki czemu możliwe jest dokładne przyjrzenie się wszelkim szczegółom budowy owadów. Przy każdym owadzie znajduje się tablica informacyjna zawierająca ciekawostki na temat każdego z nich.
  • DSC_0008
  • DSC_0011
  • owady_03
 • Enklawa Genetyczna założona w 2012 roku kolekcja tradycyjnych odmian drzew owocowych. Przy współpracy z pracownikiem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach udało się nasadzić 40 odmian drzew owocowych charakterystycznych dla terenu Podkarpacia. W 2015 roku powstał tradycyjny ogródek wiejski otoczony drewnianym ogrodzeniem w którym znajdują się  krzewy, rośliny i zioła min. porzeczki, maliny, pigwy, chrzan, malwy, poziomki .
  • DSC_0106
  • DSC_0181
  • DSC_0423
 • EŚcieżka przyrodniczo-dydaktyczna.
  • 34962981_2168299429866759_811249215463227392_n
  • 36285447_2168299453200090_8595322460969107456_n
  • 36316698_2168299499866752_847704172022202368_n

Galeria: