• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wójt Gminy Dębica bardzo serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w przedsięwzięciu rekreacyjno – turystycznym pod nazwą „Z PASZPORTEM PRZEZ GMINĘ DĘBICA”.

Celem akcji jest promocja walorów turystycznych Gminy Dębica.

Termin akcji: 12.07-04.09.2015 r.
Losowanie nagród: 10.09.2014 r.

Docelową grupą organizowanego przedsięwzięcia są mieszkańcy Gminy Dębica, jak i turyści spoza jej terenów. Każdy, kto chciałby poznać uroki i atrakcje turystyczne naszej Gminy jest mile widziany.
Wystarczy zgłosić się po Paszport Turystyczny do poniżej wymienionych punktów i zdobyć komplet pieczątek w miejscach zaznaczonych na mapce., tj. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Rozdzielnia Wiatrów w Głobikowej, Centrum Edukacji Ekologicznej i Park Owadów w Stobiernej,  Stok Narciarski oraz MonsterRollery w Stobiernej, Osada Słowiańska w Stobiernej, Kompleks Basenów Nemo w Pustkowie-Osiedlu, Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna przy Górze Śmierci w Pustkowie, Urząd Gminy Dębica.

Paszport otrzymasz w:
- Urzędzie Gminy Dębica
- Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu
- Kompleksie Basenów „Nemo”
- Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci
- Centrum Edukacji Ekologicznej
- Osadzie Słowiańskiej
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Rozdzielnia Wiatrów”
Osoby, które zdobędą komplet pieczątek, po zgłoszeniu się do Urzędu Gminy Dębica otrzymają pamiątkowy gadżet, a dodatkowo wezmą oni udział w losowaniu nagród, które odbędzie się 10.09.2015 r.

Pierwsze Paszporty można będzie zdobyć na stadionie w Gumniskach, gdzie o godzinie 15.00 rozpoczyna się impreza pn Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota. Na stoisku Gminy Dębica będzie można otrzymać w/w Paszport oraz foldery branżowe.

Kontakt dla zainteresowanych:
Urząd Gminy Dębica
ul. Stefana Batorego 13
39-200 Dębica.
III piętro, pok. 35
tel. (14) 6 80 33 20

  • 1319243103
  • 1510806006

Galeria: