• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uczniowe uczestniczyli w warsztatach kulinarnych-pieczenia proziaków oraz
entomologicznych-nauka o przyrodzie prowadzone w Naszym Centrum. Na zakończenie
zwiedzili Park Owadów.

  • 20190523_140529
  • 20190523_140537
  • 20190523_142006
  • 20190523_152556
  • 20190523_152722

Galeria: